Cara menyembunyikan dan merubah letak taskbar di Laptop pada Windows 10

Cara menyembunyikan taksbar di windows 10, cara hide taskbar windows 10, hideen taskbar laptop windows 10, mengubah letak posisi taskbar ke kanan, ke kiri, ke atas,  cara memindahkan taskbar ke bawah di windows 10 seperti semula

Inilah cara menyembunyikan taskbar laptop windows 10 dan cara merubah letak taskbar di Windows 10 di Laptop.

Taskbar laptop dapat disembunyikan dari layar desktop dengan cara hide taskbar windows 10 di laptop dengan mudah.

Hidden taskbar windows 10 diatur pada settings windows sehingga taskbar hilang atau tidak muncul di layar, namun jika kalian mengarahkan kursor ke area taskbar maka taskbar akan muncul kembali.

Cara menyembunyikan taksbar di windows 10, cara hide taskbar windows 10, hideen taskbar laptop windows 10, mengubah letak posisi taskbar ke kanan, ke kiri, ke atas,  cara memindahkan taskbar ke bawah di windows 10 seperti semula

Apakah Taskbar Itu

Taskbar adalah sebuah bar yang terlihat pada layar desktop pada Windows OS yang tersusun dari tampilan beberapa icon aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah akses dalam menggunakan aplikasi pada laptop.

Dengan menggunakan taskbar maka pengguna tidak perlu melakukan pencarian aplikasi saat akan meggunakan sebuah aplikasi.

Taskbar juga berfungsi untuk mengontrol suatu aplikasi yang aktif atau sedang digunakan sehingga kalian tidak akan lupa terhadap aplikasi apa saja yang sedang digunakan, yaitu ditandai dengan garis horisontal di bawah aplikasi yang menunjukan bahwa aplikasi tersebut sedang aktif di gunakan.

Baca juga :

Kalian dapat mengatur tampilan taskbar pada layar desktop kalian untuk memberikan suasana tampilan yang sedikit berbeda saat kalian mengalami kejenuhan melihat layar laptop kalian agar lebih fresh dengan merubah tata letak taskbar.

Inilah cara hide taskbar windows 10 untuk memberikan suasana yang lain pada layar laptop kalian di Windows 10.

Cara Hidden / Menyembunyikan Taskbar Windows 10

1. Klik logo Windows Pilih Setting Pilih Personalization Pilih Taskbar.

2. Pada pengaturan taskbar Pilih Automatically hide the taskbar in desktop mode dan Geser tombol ke kanan untuk mengkatifkan hidden taskbar.

Cara menyembunikan taksbar di windows 10, mengubah posisi taskbar ke kanan, ke kiri, ke atas,  cara memindahkan taskbar ke bawah di windows 10 seperti semula

3. Jika hide taskbar windows 10 sudah diaktifkan maka taskbar secara otomatis tidak muncul pada layar desktop. Raskbar akan muncul tampil di layar desktop saat kursor di arahkan pada letak taskbar berada dan akan kembali tersembunyi saat kursor tidak di arahkan pada taskbar.

Mengaktifkan Automatically hide taskbar di Windows 10 adalah cara untuk menghilangkan taskbar otomatis.

Baca juga :

Selanjutnya kalian dapat mengatur letak taskbar dan mengubah posisi taskbar di Windows 10 pada tampilan dilayar desktop pada pengaturan seperti dibawah ini.

Cara Mengubah Letak Taskbar Laptop Windows 10

1, Buka pengaturan taskbar.

2. Pilih Taskbar location on screen.

Cara menyembunikan taksbar di windows 10, mengubah posisi taskbar ke kanan, ke kiri, ke atas,  cara memindahkan taskbar ke bawah di windows 10 seperti semula

Memindahkan taskbar ke kiri

Pilih Left untuk merubah letak taskbar di sebelah kiri.

Memindahkan taskbar ke atas

Pilih Top untuk merubah letak taskbar di sebelah atas.

Memindahkan taskbar ke kanan

Pilih Right untuk memindahkan posisi taskbar di kanan.

Cara memindahkan taskbar ke bawah Windows 10

Pilih Botton untuk memindahkan taskbar ke bawah di laptop Windows 10.

Pilihlah pengaturan letak taskbar laptop windows 10 yang paling sesuai, apakah kalian ingin melatakan taskbar di bawah, di atas, di samping kanan atau kiri.

Untuk mengembalikan letak taskbar seperti semula di windows 10 maka pilih pengaturan taskbar dengan tidak mengaktifkan hide taskbar agar taskbar muncul di desktop dan mengatur taskbar location on screen bottom untuk mengembalikan taskbar muncul dibawah pada layar